Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Applications of Digital Signal Processors
Efekt kształcenia:
Student can design basic digital signal processing systems
Powiązania z EKK:
 • ET1A_W13
  ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, teorii sygnałów (metod ich przetwarzania) oraz technik antenowych;
 • ET1A_W20
  zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach;
 • ES1A_W13
  possesses the ordered knowledge of of theory of electrical circuits, signals theory (methods of processing) and antenna techniques;
 • ES1A_W20
  knows the organization and the functionality of multimedia interactive services; knows application of multimedia communication, processing and coding method used for sounds, images, and text in media systems;