Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Advanced Java Programming
Efekt kształcenia:
Student has knowledge about software engineering process - models and stages.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W08
    ma szczegółową wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (zna języki wysokiego i niskiego poziomu);
  • ES1A_W08
    owns a detailed knowledge of the microprocessor system architectures and programming techniques (knows the high and low level programming languages);