Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Advanced Java Programming
Efekt kształcenia:
Student practically uses the knowledge of the stages of software development.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
 • ET1A_U04
  potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego;
 • ES1A_U01
  acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;
 • ES1A_U04
  prepares and presents a short presentation about the outcome of the project results;