Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Diplom Laboratory
Efekt kształcenia:
He can estimate the time needed for the implementation of the task assigned and develop and implement a schedule of tasks to ensure that deadlines are met
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;
  • ES1A_U05
    uses technical English sufficiently to: communicate, reading comprehension catalogue notes, reading instructions of electronic, telecommunication, and network devices, or similar documents;