Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Diplom Laboratory
Efekt kształcenia:
Is aware of the social role of a technical university graduate and understands the need to provide information and opinions in a generally understandable way
Powiązania z EKK:
 • ET1A_K05
  potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • ET1A_K06
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu — m.in. poprzez środki masowego przekazu — informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki, telekomunikacji i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały;
 • ES1A_K05
  thinks and acts creatively;
 • ES1A_K06
  recognizes the social role of being the technical graduate, especially understands the need to formulate and communicate to the public, among others. through the mass media — information and opinions on developments in electronics, telecommunications and other aspects of the activities of the engineering; shall endeavor to transmit such information and opinions in a commonly understandable;