Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Optoelectronics
Efekt kształcenia:
works individually and in a team; estimates the time needed for the implementation of the respective tasks; develops and realizes the work schedule to meet the deadlines;
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U02
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów;
  • ES1A_U02
    works individually and in a team; estimates the time needed for the implementation of the respective tasks; develops and realizes the work schedule to meet the deadlines;