Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Integrated circuits and systems
Efekt kształcenia:
1. A student has general knowledge of the design of newest generation integrated circuits topography using full-custom method, i.e. bottom-up. He knows different types of technologies with considering possibilities of their various applications.
Powiązania z EKK:
  • ES1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do: 1) opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących; 2) opisu i analizy działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy programowalne; 3) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym sygnałów dźwięku i obrazu; 4) syntezy elementów, układów i systemów elektronicznych; 5) opisu, analizy i modelowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;