Dane EK modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Methodology and programming techniques 1
Efekt kształcenia:
Knows and understands fundamental rules of algorithm development
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W07
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
  • ES1A_W07
    possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;