Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Methodology and programming techniques 1
Efekt kształcenia:
Student knows and understands fundamental definitions and concepts of computer science, knows architecture and operation of a simple computer, knows basic tasks of the operating system
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W07
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
  • ES1A_W07
    possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;