Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Methodology and programming techniques 1
Efekt kształcenia:
Knows and understands procedure-based programming language
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W07
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania;
  • ES1A_W07
    possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;