Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sensor Technology
Efekt kształcenia:
Student can understand the role of sensor, transducer and actuator. Is familiarized with static and dynamic sensor characteristics. Knows the sensor calibration procedure.
Powiązania z EKK:
  • ES1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do: 1) opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących; 2) opisu i analizy działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy programowalne; 3) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym sygnałów dźwięku i obrazu; 4) syntezy elementów, układów i systemów elektronicznych; 5) opisu, analizy i modelowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;
  • ES1A_W12
    has the ordered knowledge of operation principles of electronic components (including optoelectronic, power and sensor components), analog and digital electronic circuits and simple electronic systems;
  • ES1A_W21
    is familiar with the current state and roadmap of electronics and telecommunications;