Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Koło naukowe
Efekt kształcenia:
Student poszerza i podnosi poziom swojej wiedzy wykraczającej poza obowiązujący program studiów poprzez udział w pracach naukowo-badawczych, sesjach naukowych konferencjach, dodatkowych kursach i szkoleniach specjalistycznych
Powiązania z EKK:
 • ES1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do: 1) opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących; 2) opisu i analizy działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy programowalne; 3) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów, w tym sygnałów dźwięku i obrazu; 4) syntezy elementów, układów i systemów elektronicznych; 5) opisu, analizy i modelowania sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych;
 • ES1A_W02
  has knowledge of physics, including mechanics, thermodynamics, optics, electricity and magnetism, nuclear physics and solid-state physics, including the knowledge necessary to understand the basic physics involved in elements and systems, electronic systems, broadcasting, telecommunications networks and in their environment;
 • ES1A_W04
  has the ordered and the theoretical knowledge of the electromagnetic waves and their propagation, including knowledge necessary for understanding the generation, wired and wireless transmission of information and the detection of high frequency signals;
 • ES1A_W06
  possesses the ordered knowledge of computer architectures, systems, computer networks, databases, operating systems, necessary to install, operate and maintenance of equipment required for information processing, including simulation and design;
 • ES1A_W07
  possesses the ordered knowledge of programming methodology and techniques;
 • ES1A_W09
  possesses the ordered knowledge of computer networks (LAN, MAN, WAN), the principles of their organization and administration, communications protocols, routing, traffic engineering mechanisms, virtual networks;
 • ES1A_W11
  possesses the ordered knowledge of devices within the networks, including wireless and optical; startup, configuration, and maintenance of these devices;
 • ES1A_W18
  knows the basic concepts of telecommunications, telecommunications signals representation in time and frequency domain; knows the features of the analogue and the digital transmission, the properties of the communication channel, the role of coding, modulation and cryptography;
 • ES1A_W19
  knows and understands the layered model of telecommunications equipment of networks, specific features of each layer in selected network devices;
 • ES1A_W20
  knows the organization and the functionality of multimedia interactive services; knows application of multimedia communication, processing and coding method used for sounds, images, and text in media systems;