Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Koło naukowe
Efekt kształcenia:
Student zna zasady stosowania norm i przepisów prawnych w obszarze teleinformatyki, umie korzystać z informacji patentowej
Powiązania z EKK:
  • ES1A_W24
    has an elementary knowledge of the intellectual property protection and patent law;