Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Databases
Efekt kształcenia:
The student correctly uses SQL commands (DQL, DML and DDL)
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  • ES1A_U01
    acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;