Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Multimedia Information Processing and Communications
Efekt kształcenia:
Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U27
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia;