Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Multimedia Information Processing and Communications
Efekt kształcenia:
Zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego, technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W20
    zna organizację i sposób funkcjonowania multimedialnych usług interaktywnych; stosowania elementów przekazu multimedialnego oraz technik przetwarzania oraz kodowania dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach;