Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminar on ICT
Efekt kształcenia:
The student is aware of basic methods used for data compression, watermarking, and steganography.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W18
    zna podstawowe pojęcia z zakresu telekomunikacji, przedstawiania sygnałów telekomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości; zna cechy transmisji analogowych i cyfrowych, właściwości kanału telekomunikacyjnego, rolę kodowania, modulacji i kryptografii;
  • ES1A_W18
    knows the basic concepts of telecommunications, telecommunications signals representation in time and frequency domain; knows the features of the analogue and the digital transmission, the properties of the communication channel, the role of coding, modulation and cryptography;