Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Seminar on ICT
Efekt kształcenia:
Student is able to effectively communicate in English in relatation to topics concering networking, applied mathematics, data compression, watermarking, and steganography.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U05
    posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych, sieciowych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów;
  • ES1A_U05
    uses technical English sufficiently to: communicate, reading comprehension catalogue notes, reading instructions of electronic, telecommunication, and network devices, or similar documents;