Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programming for Android
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia informatyki, zna architekturę, działanie i ograniczenia urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym.
Powiązania z EKK:
  • TE1A_W10
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metodyki, technik i języków programowania, zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;