Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programming for Android
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie zasady projektowania aplikacji na terminale mobilne przy wykorzystaniu programowania sieciowego.
Powiązania z EKK:
  • TE1A_W11
    zna i rozumie zasady programowania sieciowego i tworzenia aplikacji uruchamianych zdalnie przez sieć Internet;