Dane EK modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programming for Android
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać w aplikacji urządzenia specyficzne dla terminali mobilnych.
Powiązania z EKK:
  • TE1A_U21
    potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi potrzebnymi do prowadzenia obliczeń numerycznych, symulacji działania systemów i sieci teleinformatycznych lub sterowania systemem elektronicznym czy też programowania mikrokontrolerów lub mikroprocesorów sterujących;