Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programming for Android
Efekt kształcenia:
Potrafi zaprojektować aplikację mobilną wykorzystującą sieć komputerową.
Powiązania z EKK:
  • TE1A_U15
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowymi do symulacji, projektowania i weryfikacji działania urządzeń, łączy i protokołów sieciowych oraz prostych systemów telekomunikacyjnych;