Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Fundamentals of management
Efekt kształcenia:
Student potrafi opisać zasady organizowania, rodzaje struktur organizacyjnych i zasady ich projektowania
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W25
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej, a także ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości;