Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Microprocessor Technology 1
Efekt kształcenia:
The student can extend microprocessor system by additional functional cards in relation to existing bus standard.
Powiązania z EKK:
 • ET1A_U03
  potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania;
 • ET1A_U22
  potrafi zbudować, uruchomić oraz przetestować zaprojektowany układ lub prosty system;
 • ES1A_U03
  develops documentation on the engineering projects and prepares a texts containing an overview of the project results;
 • ES1A_U22
  has the ability to build, run, and test the designed circuit or a simple system;