Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Introduction to Mechanics
Efekt kształcenia:
knows the methodology of designing mechanical components, creates and understands technical documentation
Powiązania z EKK:
  • IN1A_W02
    Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego.