Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Introduction to Mechanics
Efekt kształcenia:
can use the commercial Computer Aided Design (CAD) tools
Powiązania z EKK:
  • IN1A_U02
    Posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem dokumentacji urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów.
  • IN1A_U03
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników oraz prezentację poświęconą realizacji zadania.