Dane EK modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Operating Systems
Efekt kształcenia:
Has the structured knowledge of mechanisms of computer networks and operating systems security
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W10
    ma uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji systemów, usług i sieci telekomunikacyjnych, a także systemów zarządzania i sygnalizacji w sieciach;
  • ES1A_W10
    has the structured knowledge of system organizing, services and telecommunications networks, management systems and signalling in networks;