Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Operating Systems
Efekt kształcenia:
Has the structured knowledge of internal structures and mechanisms for the exchange information in operating systems
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W09
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych;
  • ES1A_W09
    possesses the ordered knowledge of computer networks (LAN, MAN, WAN), the principles of their organization and administration, communications protocols, routing, traffic engineering mechanisms, virtual networks;