Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Operating Systems
Efekt kształcenia:
Is able to use the known methods of configuration and diagnostics of operating systems
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U23
    potrafi konfigurować urządzenia i protokoły komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i radiowych) i rozległych (w szczególności optycznych) sieciach teleinformatycznych; potrafi administrować sieciami i systemami teleinformatycznymi oraz rozwiązywać pojawiające się w nich problemy;
  • ES1A_U23
    configures devices and communication protocols in the local (wired and radio links) and extensive (in particular optical) communication networks; manages networks and solves emerging issues;