Dane EK modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Operating Systems
Efekt kształcenia:
Is aware of the responsibility for their own work willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative task
Powiązania z EKK:
  • ET1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;
  • ES1A_K04
    is aware of the responsibility for their own work and willingness to comply with the principles of working in a team and bearing responsibility for cooperative tasks;