Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Operating Systems
Efekt kształcenia:
Is able to configure operating systems to solve simple tasks for engineering, and select and apply appropriate methods and tools
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U27
    potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia;
  • ES1A_U27
    evaluates the usefulness of routine methods and tools used to solve simple tasks for engineering, typical for electronics and telecommunications, and select and apply appropriate methods and tools;