Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Protection of intellectual property
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie docierać do źródeł prawa ochrony i obrotu wartościami intelektualnymi z uwzględnieniem orzecznictwa.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;
  • ES1A_U01
    acquires information from literature, databases, and other sources; integrates information, perform their interpretation, draws conclusions, makes and justifies the reviews;