Dane EK modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Protection of intellectual property
Efekt kształcenia:
Zna podstawy prawa ochrony własności intelektualnej.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_W24
    ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego;
  • ES1A_W24
    has an elementary knowledge of the intellectual property protection and patent law;