Dane EK modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Protection of intellectual property
Efekt kształcenia:
Dysponując wiedzą w zakresie obrotu własnością intelektualną potrafi działać skutecznie w sferze zarzadzania.
Powiązania z EKK:
  • ET1A_K05
    potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
  • ES1A_K05
    thinks and acts creatively;