Dane EK modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanizacja, automatyzacja i modernizacja odlewni
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i obcym prezentacje ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
Powiązania z EKK:
  • M2A_U08
    Potrafi pozyskiwać informacje ze specjalistycznej literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi analizować, kompilować i integrować uzyskane informacje, wyciągać wnioski i dokonywać krytycznej oceny, a także formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie