Dane EK modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mechanizacja, automatyzacja i modernizacja odlewni
Efekt kształcenia:
Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji wybranych, prostych procesów metalurgicznych i odlewniczych
Powiązania z EKK:
  • M1A_U39
    Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji wybranych, prostych procesów odlewniczych i metalurgicznych