Dane EK kierunkowego:
Kod:
M2A_K05
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Efekt kształcenia:
Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego. W działaniach uwzglednia wiedzę o najnowszych trendach rozwoju metalurgi i odlewnictwa
Odniesienia do EKO:
 • T2A_K04
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
 • T2A_K05
  prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • T2A_K06
  potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
 • T2A_K07
  ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia