Dane EK kierunkowego:
Kod:
M2A_U08
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać informacje ze specjalistycznej literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi analizować, kompilować i integrować uzyskane informacje, wyciągać wnioski i dokonywać krytycznej oceny, a także formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienia do EKO:
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
  • T2A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie