Dane EK kierunkowego:
Kod:
M2A_W30
Kierunek obejmowany:
Inżynieria Procesów Odlewniczych
Efekt kształcenia:
Ma rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjonowaniu zaawansowanych technicznie maszyn i urządzeń ( ich sterowaniu i automatyzacji), stosowanych w metalurgii i odlewnictwie
Odniesienia do EKO:
  • T2A_W07
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów