Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Patent Law
Course of study:
2017/2018
Code:
IES-1-410-s
Faculty of:
Computer Science, Electronics and Telecommunications
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Electronics and Telecommunications
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Bogdan Łukasz (lukasz.bogdan@eqelibrium.org)
Academic teachers:
Module summary

W ramach zajęć można zdobyć niezbędną wiedzę w zakresie polskich, europejskich oraz ogólnoświatowych zasad ochrony patentowej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi zachować się w sposób etyczny Involvement in teamwork
M_K002 Potrafi pracować w grupie Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Potrafi przygotować wniosek aplikacyjny patentu lub wzoru użytkowego.Potrafi zdefiniować know-how Execution of a project,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 Potrafi określić czy jest prawo Autorskie oraz jakie elementy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i know-how Participation in a discussion
M_W002 Wie jakie są różnice między: wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym oraz znakiem towarowym Execution of a project
M_W003 Potrafi zdefiniować pojęcia prawa patentowego Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi zachować się w sposób etyczny - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie + - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi przygotować wniosek aplikacyjny patentu lub wzoru użytkowego.Potrafi zdefiniować know-how + - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi określić czy jest prawo Autorskie oraz jakie elementy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i know-how + - - - - - - - - - -
M_W002 Wie jakie są różnice między: wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym oraz znakiem towarowym + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi zdefiniować pojęcia prawa patentowego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie w tematykę ochrony patentowej oraz ochrony własności intelektualnej.

Lectures:

Classes are aimed to introduce to subject of patent protection and protection of intellectual property.

Project classes:

1. Introduction to industrial property
2. Patents
3. Utility designs
4. Industrial Designs
5. Trademarks
6. Copyright Law
7. Mystery of the company and know-how.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in project classes 8 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Completion of a project 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena wyznacza jest zgodnie z RS w AGH, na postawie liczy zdobytych punktów na:
1. wykładach 20 pkt.
2. ćwiczeniach 80 pkt.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None