Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geometallurgy and mineral processing
Learning outcome:
Student ma świadomość kompleksowego gospodarowania zasobami złóż surowców z uwzględnieniem jakości danej kopaliny i efektów ekonomicznych możliwych do osiągnięcia
Connections with FLO:
  • GG2A_K02
    Graduates are aware of non-technical aspects and results of their activity as engineers, and of the environmental impacts of geological and mining-engineering operations