Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Protection of intellectual property
Learning outcome:
Rozumie potrzebę samokształcenia w dziedzinie prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony własności intelektualnej
Connections with FLO:
  • ET1A_K01
    rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;
  • ES1A_K01
    understands the need and knows the possibilities of continuous training (study of the second and third degree, postgraduate courses) — raising the competence of the professional, personal and social skills;