Field learning outcome data:
Code:
GG2A_K03
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates recognise the importance of information and opinions about the achievements in geology and mining industry (and other aspects of professional activity) being passed on to the general public (also via mass media), and are able to provide such information and opinions in an intelligible manner presenting various points of view
Reference to ALO:
  • T2A_K07
    ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia