Field learning outcome data:
Code:
GG2A_K02
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates are aware of non-technical aspects and results of their activity as engineers, and of the environmental impacts of geological and mining-engineering operations
Reference to ALO:
  • T2A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje