Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U17
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates are able to identify and present specifications of complicated geological and mining-engineering problems
Reference to ALO:
  • T2A_U17
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne