Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U16
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates are able to critically analyze and evaluate the existing technological solutions including the processes, systems, objects and equipment used in geology and mining engineering
Reference to ALO:
  • T2A_U15
    potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi