Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U09
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates are able to apply advanced research techniques and tools relevant for geological sciences and for practical issues, also using the computer software
Reference to ALO:
  • T2A_U07
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
  • T2A_U08
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • T2A_U12
    potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów