Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U05
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates are able to communicate fluently in English language also in the professional environment; are able to read and demonstrate comprehension of technical literature and to prepare and deliver short presentations summarizing the results of a design or a research project
Reference to ALO:
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
  • T2A_U05
    potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia