Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U04
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates are able to prepare and deliver a presentation summarizing the results of a design or a research project, and to hold a discussion
Reference to ALO:
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów