Field learning outcome data:
Code:
GG2A_U03
Covered field of study:
Mining and Geology
Learning outcome:
Graduates are able to prepare specifications and a final report on a design or a research project
Reference to ALO:
  • T2A_U04
    potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów